Sự kiện

Update phiên bản V84

10:55 AM [15/12/2021]

Thời gian hiệu lực - 16/12/2021.


Thông báo tình hình update phiên bản V84 như sau:


1. Update trang bị Cực Phẩm có thể mua tại npc Sứ Giả Liên Đấu.



2. Sự kiện "Thần Mã Xuất Thế"

..................................................