Sự kiện

Trùng Sinh

08:24 AM [30/07/2021]

Xin chào tất cả anh em đang chơi tại sân chơi của vl-hoangkim.com

Em xin hướng dẫn các anh em cách trùng sinh.

Điều kiện: Level 200 + Tiền 3000 vạn + 500xu

B1. Gặp npc Thương nhân mua Bắc Đẩu.B2.Lại Xa phu -> lên Hoa Sơn. Gặp Bắc Đẩu Lão Nhân. 328/218