Sự kiện

Trùng Sinh

21:41 PM [05/12/2022]

Xin chào tất cả anh em đang chơi tại sân chơi của vl-hoangkim.com

Em xin hướng dẫn các anh em cách trùng sinh.

Điều kiện: Level 199 + Tiền 1500 vạn + 500xu (TS 2 + 3KV; TS 3 + 4.5KV)

B1. Gặp npc Thương nhân mua Bắc Đẩu.B2.Lại Xa phu -> lên Hoa Sơn. Gặp Bắc Đẩu Lão Nhân. 328/218


B3. Sử dụng Trường Sinh Thuật + Học Bộ Tâm PHáp


B4. 


Lợi ích của việc Trùng Sinh là học được skill 150, Tăng kỉ năng lên +1, 100 điểm tiềm năng , 10 kỹ năng.