Sự kiện

Thần Mã Xuất Thế

16:32 PM [24/01/2022]

Nhân dịp Tết Âm Lịch sắp tới. Vl-HoangKim xin ra mắt chức năng "Thần Mã Xuất Thế"


1. Tham gia sự kiện Thương Hội:


Nhận được 10 mã bài/ tuần


2. Gặp Npc Bạch Mã Ôn:


Vị trí gần Thẩm Câu - ở Nam Nhạc Trấn.


Dùng "Mã Bài" để trao đổi ngựa với Bạch Mã Ôn.


3. Quy tắc đổi Thần Mã:

.............................

10 mã bài - đổi Báo cấp 1. ( hạn sử dụng 7 ngày)

20 mã bài - đổi Báo cấp 2. ( hạn sử dụng 10 ngày)

Báo cấp 3-4 ăn event.