Sự kiện

Hướng dẫn ép trang bị Viêm Đế

15:26 PM [11/11/2022]

Hôm nay em xin hướng dẫn anh em cách ép trang bị Viêm Đế như sau:

B1: 

B2:

B3:

B4:

Thẻ trang bị rơi khi săn boss tiểu, boss đại, boss viêm đế.

Thuộc tính trang bị như sau:Chúc các vị huynh đệ gặp nhiều may mắn.