Sự kiện

Event Tháng 11 ( 1/11 - 30/11)

08:16 AM [03/11/2021]

                                      Event Tháng 10 ( 1/11 - 30/11)

Mừng ngày Nhà Giáo VN. BTC xin phép tổ chức Event tháng 11.Nguyên liệu được tìm thấy khi train ở các map luyện công 8x,9x,10x.Gồm các nguyên liệu như loại Hoa. Gặp npc Thương Nhân Tây Vực ở Ba Lăng Huyện để tiến hành ghép Event.Thành phẩm là Thiếp Mừng Nhà Giáo: ( Full event là 999 cái ).

Gặp Npc Ông Đồ.Sách Giáo Khoa : Tăng thêm 1tr kinh nghiệm.

Công thức: 5 thiệp + 2,5 vạn.


Sách Trung Cấp: Tăng thêm 2tr exp. Nhận được nhiều vật phẩm có giá trị.(phúc duyên, xá lợi tâm kinh, nến cầu nguyện...)

Công thức: 5 thiệp + 5 vạn.


Sách Cao Cấp: Tăng thêm  + 3tr exp. Đồng thời nhận được nhiều vật phẩm cao cấp.

Công thức: 5 thiệp + 1 xu.

Đặc biệt

Mốc 200 cái. -> bí kiếp 120

Mốc 400 cái -> 2 bánh trung thu.

Mốc 600 cái -> 20 mảnh hkmp + trang sức.

Mốc 800 cái -> 20 mảnh hkmp + phi phong.

Mốc 1000 cái -> xác suất nhận được 1 trong 3 vật phẩm cao cấp: * Ngựa Bôn Tiêu, * Phiên Vũ, * 30 rương Huyền Tinh.


Đại hiệp sẽ nhận được 10 mảnh tử khoán (100%). 


100% nhận được Ấn ngũ hành.