Sự kiện

Event Tháng 10 - Ngày Phụ Nữ Việt Nam

10:47 AM [01/11/2021]

                                      Event Tháng 10 ( 1/10 - 30/10)

Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam. BTC xin phép tổ chức Event tháng 10.Nguyên liệu được tìm thấy khi train ở các map luyện công 8x,9x,10x.Gồm các nguyên liệu như loại Hoa. Gặp npc Thương Nhân Tây Vực ở Ba Lăng Huyện để tiến hành ghép Event.Thành phẩm là 3 bó hoa: ( Full event là 999 cái ).


Bó Hoa Hồng : Tăng thêm 2tr kinh nghiệm.

Công thức: 5 hoa hồng + dây buộc


Bó Hoa Tím: Tăng thêm 2tr exp. Nhận được nhiều vật phẩm có giá trị.(phúc duyên, xá lợi tâm kinh, nến cầu nguyện...)

Công thức: 5 hoa tím + dây buộc


Bó Hoa Vàng: Tăng thêm  + 2tr exp. Đồng thời nhận được nhiều vật phẩm cao cấp.

Công thức: 1 hoa vàng + dây buộc

Đặc biệt

Mốc 500 cái. Đại hiệp sẽ nhận được 10 mảnh tử khoán (100%). xác suất nhận được 1 trong 3 vật phẩm cao cấp: * Ngựa Bôn Tiêu, * Bí kiếp 120, * 50 rương Huyền Tinh.


Mốc 999 cái 100% nhận được rương bạc. An bang vĩnh viễn.