Sự kiện

Cách xoay đồ xanh bằng thủy tinh

08:11 AM [08/12/2021]

Đổi hệ dùng lục thủy tinh. Đổi thuộc tính dùng lam. Nâng cấp dùng tử.