Sự kiện

Tống Kim

11:56 AM [05/10/2021]

TỐNG KIM

Tống - Kim là tính năng luôn mang lại nhiều niềm vui bất tận khi chiến thắng trong những lần giao tranh khốc liệt. Tính năng hấp dẫn, thú vị nhất thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí.

Thời gian tham gia

 • Mỗi ngày diễn ra 1 trận Tống Kim vào các mốc:  21h00 - Thứ 2-4-6-CN
 • Phí báo danh: 5000 lượng.

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn PhíVõ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Đặc thám Kim 
Đặc thám Tống

- Vị trí: Xuất hiện trong chiến trường Tống Kim cao cấp.

- Phương thức: Bảo Vệ Nguyên Soái.

- Chức năng: Có thể rơi ra Đặc Thám Bảo Rương

- Lưu ý: Tiêu diệt NPC này không nhận được điểm tích lũy Tống Kim.

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn PhíVõ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí

Quân nhu quan Kim - Quân nhu quan Tống

- Vị trí: Ở gần điểm báo danh Tống Kim

- Bổ sung chức năng: Đổi Đặc Thám Bảo Rương lấy Tống Kim Bí Bảo.

Vật phẩm

Vật phẩmGhi chú


Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Đặc Thám Bảo Rương

- Nguồn gốc: Rơi ra từ NPC Tống/ Kim Hiệu Úy


Điểm kinh nghiệm qui đổi

 • Tăng tỉ lệ quy đổi điểm kinh nghiệm, cấp độ nhân vật càng cao điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều
  • Giới hạn:
   1. 1 điểm tống kim = 8,000 exp

   1. CẬP NHẬT CHỨC NĂNG BÁN THUỐC SỬ DỤNG TRONG TỐNG KIM BẰNG TIỀN VẠN TẠI KHU VỰC BÁO DANH: