Hướng dẫn

Squid Game

14:51 PM [16/11/2021]

Squid Game

Thời gian: 12h-12h15-20h-20h15.

Thứ 4-CN. Ngày có 4 trận. Mỗi trận 15'

Phí báo danh: 5 vạn.

Địa điểm: 199/200 Phượng Tường.


Quy tắc trò chơi:

Hóa thân thành cung thủ. tiến hành săn bắn. Giết 1 npc được 2000 lượng, giết 1 người chơi được 5 vạn.Sau 15' người còn sống cuối cùng được 50 vạn + 30tr exp.

Mỗi người có 2 mạng, sau khi chết được miễn dịch 20s. Tiếp tục trò chơi.

Lưu ý:
Thoát game thì xem như bỏ cuộc, Không được sử dụng thổ địa phù và túi máu.