Hướng dẫn

Hướng dẫn đào kho báu

12:55 PM [19/11/2021]

B1. Bn đồ kho báu có được sau khi làm nhiệm vụ Thương Hội.


B2. Ch s dng map blh khi đào kho báu nên đào khu vc luyn công.


Xác sut nhn được phn thưởng có giá tr. Đặc bit có th gi boss tiu, "Heo quý" rt 10 viên lc thy tinh hoc đào được tin 5-10 vn và các vt phm có giá tr. Chúc các huynh đệ may mn.kaka