Hướng dẫn

Hoạt động Thiên Bảo Khố

14:15 PM [19/02/2022]

Điều chỉnh mới & thay đổi

 • Chỉ sử dụng Tín Sứ Cao Cấp (cấp độ 120 trở lên).
 • Chỉ sử dụng bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Chỉ có 9 Boss Bảo Khố Thủ Hộ Giả, 9 NPC Bảo Rương được đánh số từ 1 - 9 trong các vị trí đất đỏ ở bản đồ Thiên Bảo Khố.

Tín Sứ

Tín Sứ

Cách vào Ải Thiên Bảo Khố

 • Đến gặp Dịch Quan ở Thành Đô hoặc Tương Dương để tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Gặp Xa Phu để được đưa vào Bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Đối thoại với Dịch Quan ở trong bản đồ, chọn dòng "bắt đầu nhệm vụ” để bắt đầu tính thời gian làm nhiệm vụ.
 • Yêu cầu mở ít nhất 3 Bảo Rương trong bản đồ.
 • Mỗi Bảo Rương sẽ có 1 tên Hộ Bảo (NPC giữ rương) đứng canh, cần phải đánh bại Hộ Bảo thì mới có thể mở được Bảo Rương.
 • Đánh bại Hộ Bảo sẽ nhận  và mở rương nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Khi mở rương sẽ có cơ hội nhận được những nhiệm vụ khác:
  • Có thể sẽ xuất hiện 1 thiếu nữ, sau khi giải cứu sẽ nhận được phần thưởng.
  • Có thể xuất hiện quái vật, sau khi tiêu diệt quái sẽ được nhân đôi kinh nghiệm và gấp đôi điểm tích lũy.
  • Ngẫu nhiên được nhân đôi điểm tích lũy hoặc giảm đi 10 điểm tích lũy.
  • Được nhân đôi kinh nghiệm trong 20 phút.
 • Khi mở được 3 Bảo Rương (hoặc nhiều hơn) đến gặp Tiêu Trấn (172/152) trả nhiệm vụ.
 • Có thể xuất hiện quái vật, sau khi tiêu diệt quái sẽ được nhân đôi kinh nghiệm và gấp đôi điểm tích lũy.
 • Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.
 • Về gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ:
  • Điểm uy danh: Từ 20 điểm trở lên, kiểm tra điều kiện tại NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố.
  • Đẳng cấp: Từ 120 trở lên.
 • Nhận nhiệm vụ Tín Sứ ở NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố có 2 trường hợp:
  • Cá nhân riêng lẻ: Nhận được 1 số gồm 5 chữ số kết hợp có dạng ABCDE.
  • Tổ đội: Chỉ đội trưởng mới có thể nhận nhiệm vụ. Sau khi đội trưởng nhận nhiệm vụ thì từng thành viên trong tổ đội sẽ nhận được 1 số gồm 5 chữ số kết hợp có dạng ABCDE.
 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Cá nhân phải mở rương theo đúng thứ tự vị trí A->B->C->D->E. (A,B,C,D,E: Là 5 chữ số ngẫu nhiên từ 1 - 9).
 • Điều kiện mở rương: Bất kỳ thành viên nào trong tổ đội kết thúc được Boss ở gần rương thì tất cả thành viên trong tổ đội đều có thể mở rương gần đó nếu họ đứng gần vị trí Boss bị tiêu diệt.
 • Nhiệm vụ chỉ thất bại: Khi cá nhân mở rương không đúng thứ tự. Và việc về thành dưỡng sức hay tự thoát khỏi bản đồ Thiên Bảo Khố thì không tính là nhiệm vụ thất bại.
 • Nhấn phím F12, mục Tín Sứ xem: Số ABCDE trong nhiệm vụ và tiến trình nhiệm vụ.
 • Có thể mua Ngũ Hành Bảo Hạp trong Kỳ Trân Các và khi sử dụng Ngũ Hành Bảo Hạp sẽ nhận vật phẩm tùy chọn sau: