Hướng dẫn

Hoa Đăng - Tiệc Trăng Máu

10:48 AM [01/11/2021]

                                  Hoa Đăng - Tiệc Trăng Máu

Thời gian diễn ra: 


Thứ 2-4-6. 20h20' - 21h. Vị trí ngẫu nhiên tại Ba Lăng Huyện.


Trả lời Đúng: 


Lv từ      60-79    được  100000 -> 1000000 exp
Lv từ      80-99    được  200000 -> 1500000 exp
Lv từ   100-119   được  300000 -> 2000000 exp
Lv từ   120-139   được  400000 -> 2500000 exp
Lv từ   140-159   được  500000 -> 3000000 exp
Lv từ   160-179   được  600000 -> 3500000 exp
Lv từ   180-189   được  700000 -> 4000000 exp


và các vật phẩm giá trị như ăn event.


Trả lời sai: Đợi 30s mới được trả lời tiếp.


Trả lời đúng liên tục 30 câu thì được vật phẩm  Trang Sức Đặc Biệt.


Trang sứcTác dụngHình ảnh
Trường Sinh
  • Sinh lực tối đa + 520 (Dương)
Bột HảiNội lực tối đa + 520(Dương)
  Vũ Uy
Sinh Khí + 30 điểm
  Nhược Thủy
Nội công + 30 điểm
  Yên Ba
Thân pháp + 30 điểm
  Trấn Nhạc
Sức mạnh + 30 điểm
  Thần Tuệ
Độ chính xác + 840 điểm
  Truy Anh
Né tránh + 800 điểm