Hướng dẫn

Event tháng 8

16:07 PM [14/08/2021]

                                      Event Tháng 8 ( 15/08 - 15/09)

Dịch Covid ngày 1 nghiêm trọng Ban tổ chức (BTC) xin tổ chức event như sau.

Nguyên liệu được tìm thấy khi train ở các map luyện công 8x,9x,10x.

Gồm các nguyên liệu như Rắn Lục, Hổ, Hoàng Kim. 

Gặp npc Thương Nhân Tây Vực ở Ba Lăng Huyện để tiến hành ghép Event.

Thành phẩm là 3 loại rượu: ( Full event là 999 cái ).

Lưu ý: Người chưa trùng sinh là x4 kinh nghiệm.

Rượu Mao Đài : Uống vào tăng thêm 2tr kinh nghiệm đã thông kinh mạch. Không sợ covid.


Rượu Nữ Nhi Hồng: Uống vào + 4tr exp. Nhận được nhiều vật phẩm có giá trị.(phúc duyên, xá lợi tâm kinh, nến cầu nguyện...)


Rượu Hoàng Kim: Uống vào  + 4tr exp. Đồng thời nhận được nhiều vật phẩm cao cấp.