Sự kiện

Event Tháng 12 - Giáng Sinh An Lành

17:51 PM [30/11/2021]

                                      Event Tháng 12 ( 1/12 - 30/12)

BTC xin phép tổ chức Event tháng 12.Nguyên liệu được tìm thấy khi train ở các map luyện công 8x,9x,10x.Gồm các nguyên liệu như loại quà giáng sinh. Gặp npc Thương Nhân Tây Vực ở Ba Lăng Huyện để tiến hành ghép Event.


Hộp quà ấm ấp: 5 Trái Táo + 5 vạn. => Ăn vào được 19tr exp.


Lưu ý: Chỉ level dưới 170 mới được sử dụng. Ăn không giới hạn số lượng.


Hộp quà hạnh phúc: Tăng thêm  + 60tr exp. Đồng thời nhận được nhiều vật phẩm cao cấp.

Công thức: 5 trái táo + 5 kẹo + 10 ngôi sao.


Lưu ý: Chỉ level trên 170 mới được sử dụng. Ăn được 100 cái.

Đặc biệt

Mốc 20 cái. -> Trang Sức

Mốc 40 cái -> Mặt nạ.

Mốc 60 cái -> Ấn.

Mốc 80 cái -> Phi Phong cấp 1.

Mốc 100 cái -> Phi phong cấp 2 +  xác suất nhận được 1 trong 3 vật phẩm cao cấp: * Ngựa Bôn Tiêu, * 30 rương Huyền Tinh.


Đại hiệp sẽ nhận được 10 mảnh tử khoán (100%).