Đại Hội Võ Lâm

07:54 AM [24/09/2021]
Đại hội Võ Lâm.
Võ Lâm Truyền Nhân ngày một già yếu, ông muốn tìm 1 người văn võ song toàn có thể đảm đương trọng trách thay thế ông. Giang Hồ không thể thiếu 1 Minh Chủ. Nên ông đã phát đi Anh Hùng Lệnh để kêu gọi anh hùng trong thiên hạ
Thời gian: Đang cập nhật...