Lỗi Dis và Không di chuyển

10:49 AM [01/11/2021]

Fix lỗi dis game trên windows 7, 8

 

Admin sẽ hường dẫn các bạn khi chạy file Game.exe  gặp lỗi has stopped working

Cách fix: Click phải vào My computer chọn Properties sẽ xuất hiện như ảnh bên dưới, sau đó ta chọn Advanced system settings

Sau khi click Add…, tìm đến file game.exe