Hướng Dẫn Sửa Lỗi Không Dùng Được Auto Updata

10:50 AM [01/11/2021]

KHI CÁC HUYNH ĐỆ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC AUTO UPDATE NHƯ HÌNH BÊN DƯỚI

VUI LÒNG CÁC HUYNH ĐỆ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU:

B1: TRUY CẬP VÀO TRANG VÕ LÂM HOÀNG KIM

B2: CHỌN TẢI GAME VÀ CHỌN TẢI UPDATER

B3: XÓA HÊT CÁC PATCH VÀ UPDATE ĐANG LỖI TRONG THƯ MỤC GAME

B4:COPY THƯ MỤC MỚI TẢI VỀ BỎ TRONG THƯ MỤC GAME VÀ GIẢI NÉN BẰNG MẬT KHẨU volamhoangkim

B5: CHẠY FILE UPDATE MỚI VỪA GIẢI NÉN XONG RỒI VÀO GAME

                                                                       

CHÚC CÁC HUYNH ĐỆ THÀNH CÔNG!