Sự kiện

Bang Hội và Tiệc Bang Hội

11:25 AM [15/12/2022]


Bang hội là nơi các thành viên sẽ gắn kết cùng nhau trên những nẻo đường bôn tẩu dù là online hay offline. Kể từ ngày 26/08/2014, quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản Tình Trong Thiên Hạ cấp độ từ 60 trở lên có thể đến NPC Kim Sơn Chưởng Môn để đăng ký lập Bang.

Một số thông tin về điều kiện lập Bang, cách thức lập và quy tắc trong Bang, quý nhân sĩ lưu ý những yêu cầu sau đây:

Điều kiện lập Bang

  • Tất cả nhân vật có đẳng cấp từ 60 trở lên.
  • Đã xuất sư và không thuộc môn phái nào.
  • Hiện không là Bang chủ hay thành viên của bất kỳ bang phái nào.
  • Hành trang có sẵn 100 vạn lượng.
  • Đến gặp NPC Kim Sơn Chưởng Môn, tại bản đồ Hoa Sơn Cảnh Kỷ Trường (294/218). ( xa phu thôn - khu vực luyện công - Hoa Sơn )
  • Chú ý: Lập Bang cần Nhạc Vương Kiếm, 100 vạn, 10 điểm danh vọng.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Quy tắc lập Bang

Nhân vật thỏa các điều kiện trên đến gặp NPC KiM Sơn Chưởng Môn và đối thoại:

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Đồng ý các điều kiện trên, chọn dòng “Ta muốn thành lập Bang hội” để tiếp tục.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Quy tắc trong Bang hội

  • Tên Bang hội không được dài hơn 8 ký tự.
  • Mỗi Bang hội có tối đa 150 thành viên.
  • Xác nhận các điều kiện trên thì chọn “Sử dụng” để tiến hành lập Bang.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Tiệc Bang Hội:
Sau khi công thành chiến , nhận thưởng CTC sẽ được phát lệnh bài " Gọi món".
Sử dụng tại Long Môn Trấn, 1 phút nhận 1 lần 10 tr exp. Thời gian "Ăn bàn tiệc là 10 phút".