Tin Tức

Trùng Sinh

16:14 PM [06/01/2024]

Xin chào tất cả anh em đang chơi tại sân chơi của vl-hoangkim.com

Em xin hướng dẫn các anh em cách trùng sinh.

Điều kiện: Level 199 + Tiền 1500 vạn + Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật (TS 2 + 3KV; TS 3 + 4.5KV)

B1. Gặp npc Thương nhân mua Bắc Đẩu. Thần Hành Phù -> Khu Vực Luyện Công 1x -> Hoa Sơn. Gặp Bắc Đẩu Lão Nhân. 328/218B2. Học Cơ Sở ThiênTrường Sinh Thuật (mua ở bảo vật) + Học Bộ Tâm PHáp (1500 vạn mua ở npc)B3.  Lợi ích của việc Trùng Sinh

 - Là học được skill 150 khi nhân vật đạt cấp 150. Ví dụ Trùng Sinh 1 là 21 skill. Trùng Sinh 2 là 22

- Kĩ năng phụ trợ có thể tăng lên +21 hoặc trấn phái tăng lên 31. Cứ 1 lần trùng sinh thì được + 1. (Không tăng + 1 đối với chiêu 9x),

- 100 điểm tiềm năng , 10 kỹ năng.