Tin Tức

Thông báo Lương Tuần - Thưởng tối T6 TK

12:49 PM [18/03/2024]

Trân Trọng Thông Báo Tất Cả Anh Em.


1. Lương hoạt động tuần là tính theo số lượng thành viên acc của 1 bang hoạt động trong 1 tuần. Có thể 10k, 20k, thậm chí 40k. nếu số lượng thành viên bang đông. (Cụ thể 1 acc tay là 1kxu, ví dụ bang 30 acc tay thì 30k)

 
Điều kiện tiêu chuẩn tính 1 bang là >10 acc tay có đi hoạt động hàng ngày như Săn boss, tống kim, ma cung, thiên bảo khố, vận tiêu...

Trường hợp bang đủ tiểu chuẩn thành viên mà không đi hoạt động thì cũng sẽ không được thưởng.


2. Tối Thứ 6 Tống Kim là lương thưởng tùy hứng của bên em. có thể 100- 2000 cái đó là do BTC muốn. Nếu t6 anh em đi được thì nhận, còn anh em nào bận không có đi..thì không có.


Điều kiện này không liên quan gì hoạt động cả tuần của bang. Cái này là tùy hứng của BTC. Có khi không thưởng luôn.


Lí do: anh đi hoạt động cả tuần , t6 bận 1 buổi. bên em không xử lý nhé anh em. vấn đề anh em đi hoạt động tuần thì là lương của bang. Không liên quan Tống Kim tối T6.


Thân ái.