Tin Tức

Nhiệm vụ Thương Hội - Xu

10:39 AM [07/06/2024]

Hướng dẫn nhiệm vụ Thương Hội

Điều kiện:

1. lv 100. 

2. Người chơi phải có bang hội.

3. 1 tuần làm nhiệm vụ 1 lần không được cộng dồn. 

Nhận nhiệm vụ ở Phượng Tượng - Viên Ngoại (210/199)

yêu cầu các bạn thu thập 10 pdd, 2 bntk, 2 xltk, 10 hộ tiêu lệnh - vận tiêu, 12 hoa tai, 5 thien tinh thach - đi Ma Cung hoặc đi hoạt động Viêm Đế, Nguyệt Ca Đảo.Phần Thưởng:

40 triệu exp ( không cộng dồn )

5 bảo tàng vàng,

5 bảo tàng bạc,

200 vạn.

300xu.