Tin Tức

Nhiệm vụ Dã Tẩu - Boss Sát Thủ

14:24 PM [27/02/2024]

MỐC THƯỞNG 4500 NHIỆM VỤ DÃ TẨU

Nhiệm vụ Dã Tẩu

  • Hoàn thành nhiệm vu đến sợ lượng nhất định , nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng hấp dẫn bên dưới .


Giới hạn nhiệm vụ :
  • 40 nhiệm vụ / ngày .
Lưu ý :
  • Có thể dùng 25 xu để hoàn thành nhiệm vụ nhanh .

MỐC NHIỆM VỤ

PHẦN THƯỞNG

500

 Ngọc bội hiệp cốt , nhu tình

1.000

Định quốc

1.500

 Hiệp cốt, Nhu tình

2.000

Định quốc

2.500

 Hiệp cốt, Nhu tình

3.000

Ngẫu nhiên trang bị An Bang

3.500

Hiệp cốt, Nhu tình

4.000

Ngẫu nhiên trang bị An Bang

4.500

 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

(ngẫu nhiên môn phái , không khóa , vĩnh viễn)

 

Boss Sát Thủ


Cách tiếp nhận nhiệm vụ - 20 con/ngày

Người chơi đến gặp NPC Nhiếp Thí Trần tại thất đại thành thị . Vị trí tọa độ Nhiếp Thí Trần.

Nhiếp Thí TrầnThành ThịTọa độ
Thành Đô(401, 310)
Phụng Tường(188, 199)
Biện Kinh(205, 190)
Lâm An(171, 188)
Đại Lý(196, 201)
Tương Dương(189, 200)
Dương Châu(212, 185)

Tiếp nhận nhiệm vụ tương ứng với đẳng cấp của mình.

Mỗi cấp nhiệm vụ có 20 boss phân bố rộng khắp để người chơi tùy ý lựa chọn.

Tiến hành nhiệm vụ

Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi đến vị trí xuất hiện boss, giết boss để hòan thành nhiệm vụ

Người chơi có thể nhấn phím F12 để mở bảng tra cứu xem tin tức nhiệm vụ của mình vào bất kỳ lúc nào.

Sau khi giết xong Boss, nhiệm vụ tự động hoàn thành, không cần phải tìm đến NPC.

Những người chơi nhận cùng một nhiệm vụ thì có thể tổ đội với nhau, bất kỳ một đội viên nào giết được Boss, các đội viên khác đều có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng.

Nếu người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ Boss sát thủ thì không thể tiếp nhận một nhiệm vụ mới trước khi nhiệm vụ đang làm chưa hoàn thành, người chơi có thể hủy bỏ nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Đạo cụ nhiệm vụ

Lệnh bài sát thủ

Người chơi sau khi giết boss sẽ nhận được một tấm Lệnh Bài Sát Thủ.

Cứ 5 tấm Lệnh Bài Sát Thủ cùng đẳng cấp, bất kể ngũ hành đều có thể hợp thành một Sát Thủ Giản cùng cấp.

Sát Thủ Giản

Đóng vai trò quyết định trong việc báo danh tham gia Nhiệm Vụ Vượt Ải Đầu Tiên.

Người chơi mang 5 tấm Lệnh Bài Sát Thủ đến gặp Nhiếp Thí Trần để hợp thành một Sát Thủ Giản, xác suất thành công 100%.

Thuộc tính ngũ hành của Sát Thủ Giản được quyết định bởi thuộc tính ngũ hành của Sát Thủ Lệnh Bài.