Tin Tức

Lôi đài Công Bình Tử

15:08 PM [07/06/2023]


Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi

Cách thức tham gia:

 • NPC báo danh: Công Bình Tử ở Phượng Tường (203/199)

 • Cách bước báo danh:
  • Trước khi đến đăng ký thi đấu phải thành lập tổ đội và người đội trưởng sẽ phụ trách việc đăng ký vào lôi đài
  • Tổ đội là 2 người. Tiến hành solo 1 vs 1.
  • Đối thoại với NPC Công Bình Tử và chọn "Được thôi" để báo danh

  • Đây là sinh tử đấu, nên không có quy định thời gian. Kết thúc trận đánh khi nào có người chết thì thôi.
  • Sau thời gian 30s. tiến hành so tài.
  • Không mất kinh nghiệm, hay tiền. Chỉ là hình thức so trình pk.
  • Không thể sử dụng thổ địa phù, thần hành phù, túi máu...
  • Khi so tài sẽ ở trạng thái đồ sát.

  • Đi Xem Lôi Đài:

  • Không mất phí. chỉ tham quan.