Tin Tức

Lộ Trình Ra Mắt Trang Bị HKMP

14:28 PM [05/06/2024]

Lộ Trình Ra Mắt Trang Bị HKMP

01/ Để lộ trình game lâu dài, 1 tháng chỉ được ra 1 trang bị mới.

Ví dụ: tháng 1 mở ra vũ khí, tháng 2 mở ra áo.

Ép Theo bảng thứ tự bên dưới:                                                                                    

02/ ĐỔI ĐỒ TRANG BỊ - CHUYỂN PHÁI:

                                                                       

Liên hệ admin hỗ trợ chuyển phái , trang bị hkmp tương ứng phái cần chuyển.

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ đổi trang bị HKMP min. 

03/ ĐỔI ĐỒ KHÔNG HOÀN MỸ:

Anh em muốn tự chuyển phái chuyển trang bị thì tự rã trang bị hkmp thành mảnh tại npc.

Tiến hành trùng luyện ở npc trong game.


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH EM ĐÃ LUÔN TIN TƯỞNG VÀ ỦNG HỘ