Tin Tức

Kinh nghiệm ép đồ tím

15:04 PM [07/06/2023]

Chia sẽ kinh nghiệp ép đồ huyền tinh

Chức năng trang bị Huyền Tinh ra mắt chưa lâu, nhưng khá nhiều nhân sĩ võ lâm đã thử nghiệm và chế tạo thành công các loại trang bị, vũ khí Huyền Tinh khá khủng. Bổn Trang xin giới thiệu bài viết tổng hợp kinh nghiệm chế tạo đồ tím của một nhân sĩ từ diễn đàn võ lâm với những hướng dẫn rất chi tiết để Quý đồng đạo khắp nơi cùng tham khảo:

Hướng dẫn khảm nạm trang bị Huyền Tinh bằng hình ảnh của michealonwen

Sơ đồ khảm nạm một trang bị tím thành công:

A. Hình ảnh 1 số công cụ khảm nạm đồ tím :

         1. Đá huyền tinh:
                  1.1. Hình dạng :

                  1.2 Cách kiếm + Phân loại : Dã tẩu , Phong Lăng Độ ( Bắc ), chế tạo tại thợ rèn , các event. Đá có từ cấp 1 tới cấp 10. Tất nhiên càng cấp cao càng quý và xác suất khảm nạm thành công lớn hơn.

          2.Đá ma thuật :

Gồm 6 loại tương ứng với 6 dòng của trang bị. Bạn muốn hút vào dòng nào thì dùng đá loại ấy .

Trong 6 loại đó ta lại chia làm hai kiểu khác nhau là đá dòng hiện và đá dòng ẩn . Đá dòng hiện thì không phân biệt ngũ hành. Đá dòng ẩn phân biệt ngũ hành và phải xài đúng hệ mới khảm nạm được.
Ví dụ: muốn khảm nạm 1 cái mũ hệ hỏa thì phải xài đá hệ hỏa.

Ta chú ý điểm quan trọng sau :

         1.Đá dòng hiện ( Hay còn gọi Nguyên khoáng ) : 
Đá ma thuật dòng 1 hút dòng xanh 1 của trang bị bạn muốn hút và chuyển sanng dòng 1 của đồ tím . Tương tự đá dòng dòng 3 lấy dỏng chuyển dòng 3 . Đá dòng 5 lấy dòng 5 chuyển dòng 5 .
Đá dòng ẩn ( Hay còn gọi nguyên thạch ) : 
Đá ma thuật dòng 2 hút dòng ẩn 2 của trang bị xanh và chuyển sang dòng 2 của đồ tím .....

         2.Các loại đá này qua nhiệm vụ dã tẩu và đổi điểm tống kim mà có được .

Đá ma thuật dòng hiện 1 : Đá Huyền Thiết

Đá ma thuật dòng hiện 2 ( dòng 4) : Đá Mật Ngân

Đá ma thuật dòng hiện 3 ( Dòng 6): Đá Chu Sa

Đá dòng ẩn 1 ( dòng 2) : Đá Khổng Tước

Đá dòng ẩn 2 ( dòng 4 ) : Đá Phù Dung

Đá dòng ẩn 3 ( dòng 6 ) :Đá Chung Nhũ

 

Hướng dẫn khảm nạm trang bị Huyền Tinh bằng hình ảnh

Ttrang bị vũ khí của phái Thiên Vuơng Bang

Hướng dẫn các bước khảm nạm trang bị Huyền Tinh:
Ví dụ cụ thể với một chiếc Tích Lịch Kim Phụng Giáp

         1.Tạo trang bị tím trống :

Bước 1: 
Đến Thợ Rèn, chọn Chế tạo, đặt vào trang bị trắng hoặc xanh dự định khảm thành đồ tím.
VD: 
Muốn làm 1 cái áo tím thì mang áo cùng loại Thợ Rèn + 1 viên đá huyền tinh + ít tiền. Đặt như sau:

Sau đó nhấn vào nút Chế Tạo, kết quả:

Bước 2: Tạo viên đá thuộc tính có dòng 1 của trang bị tím muốn làm . (Ở đây là dòng Thời Gian Phục Hồi 30)

Chọn chức năng Lấy và đặt đồ dùng như sau:

VD: Với cái áo trên ta làm viên đá thuộc tính như sau:

Ta muốn hút dòng thời gian phục hồi, vậy phải tìm 1 cái áo có thời gian phục hồi:

Và đặt nó như sau:

Nhấn vào nút Nâng Cấp thì ta được viên đá như sau:

Bước 2: Khảm đá thuộc tính vào trang bị tím trống

Chú ý: Làm lần lượt từng dòng, hết dòng 1 đến dòng 2.....

Nguyên liệu: Trang bị Huyền Tinh trống + Viên Khoáng Thạch chứa thuộc tính ta đã làm ở trên ( dòng Thời Gian Phục Hồi ) + 1 Viên Huyền Tinh Kháng Thạch + Phụ liệu (Thủy Tinh hoặc Phúc Duyên Lộ) + 1 vạn lượng.

Với cái áo trên ta làm như sau:

Nhấn vào nút Khảm nạm kết quả là cái áo trống đã có Thời Gian Phục Hồi:

Bước 3: Khảm dòng ẩn 1 ( dòng 2 )

Ta lại làm như cũ, nhưng phải chú ý là đã có thuộc tính ngũ hành. Trang bị mình muốn khảm nạm có hệ gì thì phải dùng đá ma thuật hệ ấy. Vì thế với dòng 2 ta dùng đá ma thuật dòng 2 có hệ tương ứng.