Tin Tức

Kho báu Sấm Vương

13:47 PM [07/06/2023]

Hướng dẫn truy tìm kho báu Sấm Vương

B1. Bn đồ kho báu có được sau khi làm nhiệm vụ Thương Hội.


B2. Ch s dng map BA LĂNG HUYỆN khi đào kho báu nên đào khu vc luyn công.

Xác sut nhn được phn thưởng có giá trị : thủy tinh, võ lâm mật tịch, tiên thảo lộ, thiết la hán...