Tin Tức

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ HOÀNG KIM

12:59 PM [07/06/2023]

Mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn. 

Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : Chính phái, Trung lập và Tà phái bắt đầu từ cấp 20 là có thể làm nhiệm vụ. Có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc.


Bấm phím D hoặc F11 để theo dõi nhật ký nhiệm vụ.

Chính phái Bí mật Tầm Long hội >
Trong thư giới thiệu Long Ngũ bảo bạn tìm Lý Mạc Sầu  Đại Lý (183,198), Mạc Sầu phát hiện trong thư có độc và hẹn bạn ra ngoài thành gần bến tàu để tỉ thí (204,186) . Sau khi thắng quay về gặp Mạc Sầu ở trong thành.
Mạc Sầu bảo bạn đến gặp Công Tử Tiếu  Thành Đô (403,319)  để nói chuyện.
Công Tử Tiếu bảo bạn đi Dược Vương Cốc (289,205) - Long Môn Trấn chạy sang tìm thuộc hạ của ông là Giới Lưu Phong để tỉ thí

Phần Thưởng: Giày


Sau khi đánh bại Giới Lưu Phong quay lại Đại Lý tìm Mạc Sầu.Sau khi đánh bại Giới Lưu Phong quay lại Đại Lý tìm Mạc Sầu.
Đối thoại với Mạc Sầu, đi đến Dương Châu (212,194) tìm Hạ Vô Thả điều tra tung tích của Cửu Hiện Chi Chỉ.

Phần Thưởng: NónĐối thoại với Hạ Vô Thả, đi đến Phục Ngưu Sơn Bắc (244,187) tìm Tử Đao Hiệp
Sau khi đánh bại Tử Đao Hiệp lấy được Cửu Hiện Chi Chỉ quay về đại lý gặp Mạc Sầu phục mệnh. Song bấm D lên để xem và làm tiếp tục

Phần Thưởng: Dây Chuyền và 1 lần tẩy kỹ năng Phe Chính PháiTrung Lập < Câu chuyện Lâm Uyên Nhai >
Long Ngũ giới thiệu bạn đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197), Phó Nam Bang nhờ bạn đến Lâm An (219,215), đánh tên tướng phản quốc Ninh Tướng Quân, trừ được Ninh Tướng quân bạn quay về gặp Phó Nam Băng.

Phần Thưởng: Hộ Uyển


Phó Nam Bang cho bạn biết trên giang hồ có 3 kẻ không thể giết trong đó có Lư Thiện Tượng, bạn có vẻ không tin nên ông đề nghị bạn đi Thục Cương Sơn (231,199) thử sức với Lưu Thiện Tượng, thắng hắn quay về báo cáo với Phó Nam Bang.

Phần Thưởng: Áo Giáp


Phó Nam Bang bảo bạn đến Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ (Đại Lý –> Thúy Yên Môn), cô ấy sẽ nói cho bạn bước tiếp theo phải làm gì. Lệ Thu Thuỷ nhờ bạn đi Hoàng Hà Nguyên Đầu (192,195) giết một tên tướng phản quốc là Từ Tự Lực, bạn phát hiện mình lấy được Chiến Giáp Bạch Long, mang về Thuý Yên Môn đưa cho Lệ Thu Thuỷ quay về chỗ Phó Nam Bang phục mệnh.

Phần Thưởng: Nhẫn và tẩy điểm kỹ năng Phe Trung Lập


Tà phái < Long Khí Chi Hoạ >
Long Ngũ bảo bạn đến Long Môn Trấn gặp Vân Nhi (242,285), để thử thách khả năng của bạn Vân Nhi sẽ nhờ bạn đến gặp Thái Công Công  Lâm An (203,200) để lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao. 

Thái công công nhờ bạn đi đánh tiểu thái giám Tiểu Kỳ Nhi ở Phục Ngưu Sơn Nam (226,205), đoạt lại Kim Phật Tượng rồi ông ấy sẽ cho bạn Ngọc Chỉ cao, lấy được Kim Phật Tượng quay về gặp Thái công công, ông cho bạn Ngọc chỉ cao để bạn có thể về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng: Đai Lưng


Vân Nhi bảo bạn đi Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194), Tiêu Sư cho biết Hạ Hầu Phục tại Thanh Thành Sơn (bước này bạn chạy từ thành đô tay qua đến đầu cổng Thanh Thành Sơn là gặp), hiện đang giữ Trấn Minh Chi Liên, đánh bại hắn rồi về gặp Vân Nhi.

Vân Nhi sẽ chỉ bạn gặp Phó Lôi Thư  Giang Tân Thôn (445,387), đưa cho ông ta 1 vạn lượng, ông ta cho bạn biết Mặc Thù Hương Chủ Ngũ Độc giáo có liên quan đến Trấn Minh Chi Liên, lên đường tới Lâm An gặp Tăng Chu (210,203), đã không còn màng đến chuyện giang hồ nhưng bà nhờ bạn đi tìm con trai bà.

Phần Thưởng: Ngọc Bội


Quay về Giang Tân Thôn gặp lại Phó Lôi Thư . Phó Lôi Thư chỉ bạn lên Võ Đang (đi bằng đường bình thường sẽ gặp NPC ngay cửa vào) dò la tin tức Đào Thạch Môn
Trên đường lên Võ Đang có cũng thể bắt gặp Đào Thạch Môn, đang đeo Trấn Minh Chi Liên. 

Đào Thạch Môn nhờ bạn đến Thục Cương Sơn (243,200), tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường lấy lại địa đồ chiến lược Trung Nguyên, sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn

Phần Thưởng: Nhẫn