Tin Tức

Chế tạo - Nâng cấp trang bị cao cấp

22:12 PM [27/05/2024]

Xin chào các vị hảo huynh đệ.

BTC xin hướng dẫn cách chế tạo trang bị trong quá trình hành tẩu võ lâm.

Như đã thông báo vật liệu Thiên Tinh Thạch là nguyên liệu hiếm trong xuyên suốt quá trình tham gia game. ( nguồn gốc Săn boss tiểu - đại - event)

Lộ trình chế tạo vật phẩm như sau


1. Chế tạo Phi Phong - 45 ngày sau khi mở hoạt động

Gặp thợ rèn thần bí lâm an 164/199


Nguyên liệu cần:

- 30 viên Lục

- 30 viên Lam

- 30 viên Tử

- 5 Băng Tâm Vô Cực (Nguồn gốc mua ở Thần Bí Thương Nhân Dương Châu 206/192)

- 30 Thiên Tinh Thạch

- 1000 vạn lượng 


Lưu ý: Tỉ lệ thành công xác suất 50%. Thất bại mất toàn bộ nguyên liệu2. Chế tạo Hoàng Kim Ấn - 60 ngày sau khi mở hoạt động 

Gặp thợ rèn thần bí lâm an 164/199


Nguyên liệu cần:

- 30 viên Lục

- 30 viên Lam

- 30 viên Tử

- 5 Nam Minh Chi Tinh (Nguồn gốc mua ở Thần Bí Thương Nhân Dương Châu 206/192)

- 30 Thiên Tinh Thạch

- 1000 vạn lượng 


Lưu ý: Tỉ lệ thành công xác suất 50%. Thất bại mất toàn bộ nguyên liệu
3. Chế tạo An Bang Hoàn Mỹ - 30 ngày sau khi mở hoạt động 

Gặp thợ rèn thần bí lâm an 164/199

Nguyên liệu cần:

- 10 viên Lục

- 10 viên Lam

- 10 viên Tử

- 5 Tinh Hồng Bảo Thạch

- 10 Thiên Tinh Thạch

- 250 vạn lượng 

Lưu ý: Tỉ lệ thành công xác suất 100%. Giữ nguyên thuộc tính cũ thêm thuộc tính mới.

ví dụ: phôi ktc 20 - ép thành công ktc vẫn là 20. chỉ số kháng lôi dao động từ 5 - 10ví dụ: phôi nội lực 200 + kháng hỏa 30 ép thành công nội lực 200 + kháng hỏa 30. chỉ số sinh lực dao động từ 80 - 160ví dụ: phôi nội lực 200 + kháng độc 30 ép thành công nội lực 200 + kháng độc 30. chỉ số ktc dao động từ 2 - 54. Nâng cấp Phi Phong - Sau 80 ngày hoạt động:

Gặp thợ rèn tại thành thị hoặc thôn


Nguyên liệu cần:

- 50 viên Lục

- 50 viên Lam

- 50 viên Tử

- 10 Băng Tâm Vô Cực (Nguồn gốc mua ở Thần Bí Thương Nhân Dương Châu 206/192)

- 50 Thiên Tinh Thạch

- 2000 vạn lượng 

Lưu ý: Tỉ lệ thành công xác suất 100%. Tối đa nâng cấp tới Phi Phong LV 4.


Trân Trọng!