Tin Tức

Đổi điểm công huân bang hội lấy Vật phẩm

13:00 PM [07/06/2023]

Trong quá trình cống hiến cho bang hội sẽ được tích lũy điểm công huân.


Điều kiện:

Để có điểm công huân là thành viên có bang hội.

Tham gia các hoạt  động chính: Săn boss hoàng kim, vận tiêu, vượt ải, tống kim...


Gặp npc Công Thành Quan để dùng điểm cống hiến đổi vật phẩm cần thiết.