Sự kiện

Vượt ải - Xu

15:38 PM [30/05/2024]


Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo. Và Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện.

Thời gian diễn ra

Hoạt động Vượt Ải mới chỉ diễn ra ở mốc giờ 0-10-14-16-18-23

Mô tả hoạt động

 • Vào thời gian bắt đầu, từ ải 5 - 15 sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 boss Tiểu Niếp Thí Trần. Tiêu diệt hết các quái xung quanh và boss Tiểu Niếp Thí Trần mới qua được ải.
 • Khi kết thúc ải 29, NPC Truyền Tống Vượt Ải sẽ xuất hiện.
 • Những tổ đội hoàn thành ải 29 trước thời gian trên thì nhấp vào NPC để qua bản đồ mới và chờ đợi ải tiếp theo.
 • Nếu không muốn tham gia ải tiếp theo thì NPC có thể đưa đồng đạo trở về nơi xuất phát ban đầu tại các thành thị.
 • Sau thời gian 13 phút kể từ lúc bắt đầu ải 1, nếu tổ độ nào không vượt qua được 29 ải thì xem như không đủ điều kiện Vượt Ải tiếp theo.
 • Khi chọn vuợt ải tiếp theo thì đồng đạo ở 7 thành thị cùng 1 thời điểm Vượt Ải sẽ được đưa vào 1 bản đồ riêng biệt.
 • Có 1 phút chuẩn bị để cho đồng đạo tổ đội với nhau (thời gian 1 phút chuẩn bị chỉ tính sau khi kết thúc phút thứ 13 của Vượt Ải).
 • Sau khi kết thúc thời gian chờ thì sẽ xuất hiện 1 Boss, đồng đạo có thể PK tại bản đồ này.
 • Lưu ý
 • Mỗi ngày đồng đạo được 1 lần miễn phí (không cộng dồn).
 • Tại bản đồ này sẽ có trạng thái là PK tổ đội.
 • Không phân biệt màu phe phái, cùng/khác bang (cùng tổ đội không PK nhau được).
 • Cách tính sát thương (dmg): Tổ đội có sát thương cao nhất sẽ nhận được phần thưởng. Nếu tổ đội có sát thương cao nhất chết hết thì sẽ tính sát thương lại từ đầu.
 • Khi nhân vật bị thương, sẽ không bị mất điểm kinh nghiệm và tiền vạn.
 • Khi Boss bị tiêu diệt, toàn bộ nhân vật sẽ được đưa về các thành ban đầu báo danh.
 • Trong khi tiêu diệt Boss hoặc bị ngưng kết nối cũng sẽ được đưa về các thành xuất phát ban đầu.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Truyền Tống
Vượt Ải

- Vị trí: Xuất hiện phút thứ 13 của thời gian Vượt Ải.

- Tính chất: Đưa nhân vật vào bản đồ mới của ải tiếp theo hoặc về thành.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Tiểu Niếp Thí Trần

- Vị trí:

 • Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các ải, từ ải 5 - 15.
 • Khi tổ đội giết được Boss thì mỗi cá nhân sẽ nhận được 4.000.000 điểm kinh nghiệm và bảo rương.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú
Vật Phẩm cao cấp

- Nguồn gốc:

 • Phần thưởng hoàn thành tính năng Vượt Ải.
 • Boss (mới) rớt.
 • Thưởng Xu + Thiên Tinh Khoách Thạch