Sự kiện

Viêm Đế

14:51 PM [06/01/2024]

Hướng dẫn tham gia

·         Diễn ra mỗi ngày vào lúc 20h00. 3-5-7

·         Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198) để tham gia báo danh.

·         Báo danh cần 50 vạn + 1 Anh Hùng Thiếp (30 xu)

·       Tổ đội từ 4 người trở lên - 1 acc/ip


·         Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.

·         Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.


·         Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.

·         Boss cuối: Sau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi tiêu diệt xong 4 Boss phụ thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện. Ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội tiêu diệt Boss sẽ có thể nhận được trang bị hiếm.

·         PK: 3 tổ đôi nào di chuyển chậm sẽ bị giành hết Boss. Anh em nhớ tập trung đánh nhanh thắng nhanh.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Ghi chú

Anh Hùng Thiếp

·         Nguồn gốc: Cửa hàng viêm đế.

·         Giá30 xu.

·         Công dụng: Dùng để tham gia Bảo Tàng Viêm Đế.

·         Giới hạn: Tối đa đi 1 lần/ngày.

Lưu ý

·         Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).

·         Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.

·         Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.

·         Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực trung tâm đánh 4 Boss Hoàng Kim.

·         Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, mới xuất hiện Boss cuối. Đội nào nhanh kết thúc boss trước sẽ hoàn thành vượt ải Viêm Đế.

·         Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.

Phần thưởng

Vật phẩm thưởng

Tiên Thảo Lộ

Thuỷ Tinh

Tinh Hồng

Rương Bạc

Rương Vàng

Bản đồ kho báu Bạc

Bản đồ kho báu Vàng

Mã Bài

Đồ Phổ

Tiền Đồng

Phần thưởng khi giết Boss cuối: Ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội kết thúc Boss cuối có thể sẽ nhận được sẽ có thông báo của hệ thống.