Sự kiện

Tống Kim - 1 Acc/IP

15:00 PM [30/05/2024]

TỐNG KIM

Thời gian tham gia

 • Mỗi ngày diễn ra 2 trận Tống Kim vào các mốc: 13h, 21h - Hằng ngày. 
 • Phí báo danh: 5000 lượng.

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn PhíVõ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Đặc thám Kim Đặc thám Tống

- Vị trí: Xuất hiện trong chiến trường Tống Kim cao cấp.

- Phương thức: Bảo Vệ Nguyên Soái.

- Lưu ý: Tiêu diệt Sóai nhận được 5000 điểm tích lũy Tống Kim.

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn PhíVõ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí

Quân nhu quan Kim - Quân nhu quan Tống

- Vị trí: Ở gần điểm báo danh Tống Kim

- Bổ sung chức năng: Đổi Đặc Thám Bảo Rương lấy Tống Kim Bí Bảo.
   1. CẬP NHẬT CHỨC NĂNG BÁN THUỐC SỬ DỤNG TRONG TỐNG KIM BẰNG TIỀN VẠN TẠI KHU VỰC BÁO DANH:


  Thưởng Tống Kim:

  Hạng 1 - 10. ( Cứ hạng 10 là 300 xu, hạng 1 là 500 xu). (chỉ thưởng trận 21h)

  Thưởng kinh nghiệm bên thắng là 10 triệu kinh nghiệm.

  Thưởng kinh nghiệm bên thua là 5 triệu kinh nghiệm.

  Tăng 5 danh vọng cho cả 2 phe.

  Tất cả được thưởng 1 bình Tiên Thảo Lộ +  100xu.

  Nghiêm Cấm Post điểm:

  Nhắc nhở riêng lần 1
  Cố tình vi phạm sẽ ban acc, block ip vĩnh viễn.