Sự kiện

Tiên Sức

15:58 PM [01/06/2024]

Danh sách

Trang Sức Đặc Biệt - Mời Anh Em Xem Qua

Trang sứcTác dụngHình ảnh
Trường Sinh
  • Sinh lực tối đa + 520 (Dương)
Bột HảiNội lực tối đa + 520(Dương)
  Vũ Uy
Sinh Khí + 30 điểm
  Nhược Thủy
Nội công + 30 điểm
  Yên Ba
Thân pháp + 30 điểm
  Trấn Nhạc
Sức mạnh + 30 điểm
  Thần Tuệ
Sinh Khí + 100 điểm


Long ĐảmSức Mạnh + 100 điểm


Lưu HuỳnhThân Pháp + 100 điểm


  Truy Anh
Nội Công + 100 điểm