Sự kiện

Săn boss hoàng kim - boss PLD - boss đại hoàng kim

12:05 PM [27/11/2023]

Thời gian:

BOSS TIỂU  - 19h30' - 22h31'


Phần thưởng:

Team giữ dame boss nhặt được trang bị rơi ra từ boss ( trang bị xanh, xác xuất rơi ra bảo vật hiếm)

Người kết thúc boss sẽ giành được 6tr kinh nghiệm bang ( x10 , x4 ,x5 , x1 Thiên Tinh Thạch) 

Lưu ý: Người kết thúc boss đầy rương sẽ không nhận được các vật phẩm trên.


BOSS BỜ BẮC PHONG LĂNG ĐỘ - 22h30' > Sau 20 ngày open sever


Phần thưởng:

Team giữ dame boss nhặt được trang bị rơi ra từ boss trang bị xanh, xác xuất rơi ra bảo vật hiếm:  Bí kiếp 120,

VLMT, TTK,

Ngũ sắc bảo ngọc - 1000v,

TT

Người kết thúc boss sẽ giành được 10tr kinh nghiệm bang ( x10 , x4 ,x20 ,x20 , x3 thiên tinh thạch ) 

Lưu ý: Người kết thúc boss đầy rương sẽ không nhận được các vật phẩm trên.

BOSS ĐẠI: 19h31' > sau 20 ngày open sever

Phần thưởng:

Team giữ dame boss nhặt được trang bị rơi ra từ boss ( trang bị xanh, xác xuất rơi ra bảo vật hiếm)

Người kết thúc boss sẽ giành được 10tr kinh nghiệm bang ( x10 , x rương HKMP,x30 , x5 Thiên Tinh Thạch)