Sự kiện

Khám phá bí ẩn Ma Cung 1 Acc IP

13:05 PM [01/03/2024]

Khám phá bí ẩn Ma Cung -  1 Acc/IP

Thời gian & đối tượng tham gia

  • Thời gian diễn ra: trưa (12h-12h45) tối (18h45 - 19h30) .
  • NPC báo danh: Ba Lăng Huyện 209/199.
  • Phí báo danh: 20 vạn. Có thể báo danh lại. Miễn là còn thời gian hoạt động diễn ra.

Quy tắc mê cung

  • Trong mê cung có 4 cổng ra, mỗi 1 vị trí ra đều có 1 khu vực trống an toàn, trạng thái của nhân vật khi di chuyển khỏi khu vực an toàn là trạng thái chiến đấu.
  • Quái được x2 kinh nghiệm và rớt phúc duyên.
  • Trong bản đồ sau khi nhân vật bị trọng thương, điểm hồi sinh là Ba Lăng Huyện, không rớt tiền và kinh nghiệm.


Thời gian xuất hiện Boss

·         12h3 và 18h48 hàng ngày.

·         Trong mê cung tại 3 điểm sẽ xuất hiện 3 con Boss và chỉ có 1 Boss là thật. ( vị trí màu đỏ là boss, màu xanh là hạt hoàng kim)
·         Thời gian tồn tại của Boss là 2 giờ kể từ lúc xuất hiện.
Phần thưởng Boss
2 Boss giả
·   Tiêu diệt được boss sẽ nhận được 10 lục thủy tinh 
1 Boss thật
·   Tiêu diệt được boss sẽ nhận được 20 lục thủy tinh
·   Hết thời gian khiêu chiến còn tồn tại trong Ma Cung được thưởng 25-50xu.