Sự kiện

Hoa Đăng - Tiệc Trăng Máu

14:52 PM [07/06/2023]

Hoa Đăng - Tiệc Trăng Máu

Thời gian: Thứ 2-4-6. 11h35' và 20h24'.

Vị trí trung tâm Trung Tâm Tương Dương

Chỉ mở 1 tuần

Trả lời Đúng

Lv từ

được EXP

60-79

100.000 -> 1.000.000

80-99

200.000 -> 1.500.000

100-119

300.000 -> 2.000.000

120-139

400.000 -> 2.500.000

140-159

500.000 -> 3.000.000

160-179

600.000 -> 3.500.000

180-189

700.000 -> 4.000.000

 Trả lời sai: Đợi 30s mới được trả lời tiếp.

Trả lời đúng liên tục 30 câu thì được vật phẩm

Trang Sức Đặc Biệt

Trang sứcTác dụngHình ảnh
Trường Sinh
  • Sinh lực tối đa + 520 (Dương)
Bột HảiNội lực tối đa + 520(Dương)
  Vũ Uy
Sinh Khí + 30 điểm
  Nhược Thủy
Nội công + 30 điểm
  Yên Ba
Thân pháp + 30 điểm
  Trấn Nhạc
Sức mạnh + 30 điểm
  Thần Tuệ
Độ chính xác + 840 điểm
  Truy Anh
Né tránh + 800 điểm