Sự kiện

Event tháng 7

16:35 PM [02/07/2024]

Mừng dịp lễ tháng 7 , BTC xin phép ra mắt sự kiện

1. Khi đi trian khu vực 8x - 10x (map nhỏ thì rớt ít) hoặc làm các hoạt động :
Thời gian diễn ra từ 3/7 - 30/7
Sẽ nhận được Sách Giáo Khoa  , Sách Trung Cấp .

2.  Đọc Sách Giáo Khoa cần 2 vạn - 998 quyển:

Sử dụng 1 lần được x 400,000 kinh nghiệm (kinh nghiệm không cộng dồn khi lên cấp).

- Vật phẩm random xác xuất nhận được Tiên Thảo Lộ, Thiết La Hán, Bàn Nhược, Quế Hoa, Thiên Sơn Bảo Lộ...

- Dưới lv 130 được x2 kinh nghiệm


 Lưu ý: Khi sử dụng được 998 Sách Giáo Khoa nhận được 25 hạt thông + Rương HKMP.

3. Sử dụng Sách Trung Cấp tốn 7 xu - 998 cái:
- Sử dụng 1 lần được 600,000 exp (kinh nghiệm không cộng dồn khi lên cấp)
- Xác xuất nhận được Tiên Thảo Lộ, Thiết La Hán, Bàn Nhược, Quế Hoa, Thiên Sơn Bảo Lộ, Thé Trang Bị, VLMT, TTK, Thủy Tinh, Tinh Hồng, Lag TK loại công kích - phòng thủ,...

- Dưới lv 130 được x2 kinh nghiệm

 
   Lưu ý:Khi sử dụng được 998 Sách Trung Cấp nhận được 1 trong các phần thưởng bên dưới , phần thưởng tự nhảy vào rương khi đạt móc 998
1-  Phiên Vũ, Bôn Tiêu hoặc Phi Vân.
2-  30 viên Thiên Tinh Thạch. 
3-  Võ Lâm Mật Tịch hoặc Tẩy Tủy Kinh x2
4- 50 hạt thông
5 - Đá Hồn ngoại trang vũ khí
6 - Chìa Khoá Vàng - Mở Rương HKMP
7 - Trang bị an bang - Không cần ép
Thân Ái!