Sự kiện

Event tháng 6

15:56 PM [01/06/2024]

Mừng dịp lễ 1-6 , BTC xin phép ra mắt sự kiện

1. Khi đi trian khu vực 8x - 10x (map nhỏ thì rớt ít) hoặc làm các hoạt động :
Thời gian diễn ra từ 1/6 - 30/6
Sẽ nhận được Kẹo  , Táo .

2.  Sử dụng Táo 4 vạn - 998 cái:

- Đối với huynh đệ chưa trùng sinh 3 sẽ được x 10tr kinh nghiệm (kinh nghiệm không cộng dồn khi lên cấp - hỗ trợ anh em lv thấp)

- Đối với huynh đệ đã trùng sinh 3 sẽ được x 1tr kinh nghiệm (kinh nghiệm không cộng dồn khi lên cấp).

- Vật phẩm random xác xuất nhận được Tiên Thảo Lộ, Thiết La Hán, Bàn Nhược, Quế Hoa, Thiên Sơn Bảo Lộ...


 Lưu ý: Khi sử dụng được 998 Táo nhận được Mã Bài Phi Vân + Rương HKMP. phần thưởng tự nhảy vào rương khi đạt móc 998

3. Sử dụng Kẹo tốn 10 xu - 998 cái:
- 1 lần được 10tr exp (kinh nghiệm không cộng dồn khi lên cấp)
- Xác xuất nhận được Tiên Thảo Lộ, Thiết La Hán, Bàn Nhược, Quế Hoa, Thiên Sơn Bảo Lộ, Thé Trang Bị, VLMT, TTK, Thủy Tinh, Tinh Hồng, Lag TK loại công kích - phòng thủ,...
 
   Lưu ý:Khi sử dụng được 998 Kẹo nhận được 1 trong các phần thưởng bên dưới , phần thưởng tự nhảy vào rương khi đạt móc 998
1-  Chìa khoá vàng.
2-  Bôn Tiêu hoặc Phiên Vũ.
3-  60 viên Thiên Tinh Thạch. 
4-  Võ Lâm Mật Tịch hoặc Tẩy Tủy Kinh x2
5- 50 hạt thông
6 - Đá Hồn ngoại trang vũ khí
7 - Kinh nghiệm từ 400 tr - 800 tr exp (kinh nghiệm không cộng dồn khi lên cấp) . Cẩn thận khi sử dụng event.
8 - 100% nhận Tiên Sức Bậc 2. HSD 1 tháng.

hình ảnh chỉ mang tính minh họa


Thân Ái!