Sự kiện

Đi thuyền Phong Lăng Độ, luyện skill 120 và 150 - 1 Acc/IP

16:21 PM [30/05/2024]

Xin chào các anh em.

tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 90 trở lên và có lệnh bài Phong Lăng Độ ( có thể nhặt khi train, giết boss sát thủ và mua ở bảo vật).

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thuyền phu
(Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).

Chức năng bổ sung: Cần phải có lệnh bài Phong lăng độ ( mua ở ba lăng huyện hoặc train nhặt)

- Thời gian:  9 - 15 - 22

Tham gia Phong Lăng Độ

  • Trên thuyền có duy nhất 1 màu phe phái.
  • Bất cứ thao tác đổi màu phe phái nào ở bản đồ khác thì màu phe phái của những nhân vật trên thuyền cũng không bị ảnh hưởng. (Ví dụ: Thao tác đổi màu bang hội)

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí

  • Điều kiện đi thuyền: Nhân vật có đẳng cấp từ 90 trở lên và phải nộp 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ cho NPC Thuyền phu.


Phần thưởng

  • Phần thưởng khi tiêu diệt boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Nhận được phần thưởng ngẫu nhiên (Phúc Duyên, Thủy Tinh, Sách, May Mắn...)
  • Phần thưởng khi qua bờ bắc: Nhận được 10-20xu/ 1 lần + Thiên Tinh Thạch

Luyện Skill

1 Ngày có thể gặp 50 vị cao thủ để luyện skill 120 và 150.

Tọa độ:

1. 141/159

2. 152/164

3. 174/160

4. 182/164

5. 192/163

6. 188/171

7. 175/171

8. 167/170

9. 157/169

10. 150/173

11. 154/179

12. 141/185

13. 151/168

14. 162/166

15. 171/166

16. 182/159

Luyện Skill Nhanh

Ngoài ra có thể mua Thông Hoàng Kim để luyện, số lượng không giới hạn.