Sự kiện

Đêm Huy Hoàng

09:34 AM [07/06/2024]

Đêm Huy Hoàng

Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở những khu vực muôn trùng hiểm trở như Trường Bạch Sơn quanh năm tuyết giá, hoặc có thể là Mạn Bắc Thảo Nguyên xa xôi cách trở. Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh...

Phần thưởng

 • Hoạt động Huy Chi Chương sẽ diễn ra đều đặn từ 12h30 đến 12h41 mỗi ngày, trong thời gian này sẽ xuất hiện những hạt Huy Hoàng và hạt Hoàng Kim.
 • Mỗi ngày trong thế giới võ lâm sẽ có 5 đợt xuất hiện hạt Huy Hoàng:  19h10, 19h21,  có 2 đợt xuất hiện hạt Hoàng Kim xuất hiện 1 lần/ngày.
 • Mỗi ngày sẽ có 2 đợt xuất hiện hạt Hoàng Kim xuất hiện 1 lần/ngày: 12h35- 19h20

Quy trình báo danh

Hạt Huy Hoàng

cayhuyhoangxanhTại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

 • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.
 • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái:
Hạt huy hoàngĐẳng cấp người chơiNơi sinh trưởngCông dụng

hathuyhoang

Hạt cao cấp

Cấp 120 trở lênMa Cung  (244/247) - (232/241)5.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt trung cấp

Cấp 90 - 119Ma Cung (246/220) - (253/209)3.000.000 điểm kinh nghiệm

hathuyhoang

Hạt sơ cấp

Cấp 89 trở xuốngMa Cung (211/222) - (214/232)500.000 điểm kinh nghiệm

Ghi chú

 • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.
 • Quả Sơ cấp không thể giao dịch và lập shop.
 • Quả Trung cấp và Cao cấp có thể giao dịch, lập shop.
 • Nhân vật level 90 trở lên không thể hái và sử dụng quả Sơ cấp.
 • Nhân vật dưới 90 và 120 trở lên không thể hái và sử dụng quả Trung cấp.
 • Nhân vật dưới 120 không thể hái và sử dụng quả Cao cấp.
Hạt Hoàng Kim
Hạt Hoàng KimQuả Hoàng KimNơi sinh trưởngCông dụng quả Hoàng Kim

cayhuyhoang

hathuyhoang

Ma Cung 247/238 - 290/22610.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Từ Hạt Hoàng Kim sẽ cho Quả Hoàng Kim. Cách hái Quả Hoàng Kim tương tự với Quả Huy Hoàng.
 • Sau khi quả Hoàng Kim xuất hiện, đồng đạo phải đợi sau 10 giây mới có thể hái quả.
 • Nhân vật từ 120 trở lên mới có thể Hái và sử dụng Quả Hoàng Kim.
 • Quả Hoàng Kim có thể giao dịch, lập shop.

Ghi chú

Mỗi ngày một nhân vật chỉ sử dụng được 1 Quả Hoàng Kim/Ngày.

Các lưu ý về cách hái quả Hoàng Kim và Huy Hoàng

 • Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để lên kinh nghiệm.
 • Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.
 • Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.