Sự kiện

Đạo Tặc

16:21 PM [10/10/2023]

Hướng dẫn làm nv đạo tặc


Điều kiện trên lv 90, mang theo 100v

Ngày được làm 2 lần.

Có thể làm tổ đội hoặc đơn lẻ, khuyến khích làm tổ đội.


Bước1: Gặp Thần Bí Thương Nhân ở Dương Châu 207/ 193B2: Nhận và giao nhiệm vụPhần thưởng:

2 điểm cống hiến, 30 vạn, 10 tr exp

1 bản đồ kho báu vàng, bạc

2 hạt thông hoàng kim