Hướng dẫn

Lộ Trình Hoạt Động SV

07:27 AM [09/06/2024]

Lộ Trình mở khóa hoạt động

Sau 3 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Dã Tẩu - Boss Sát Thủ

Xem Chi Tiết

 

Lôi Đài Công Bình Tử

Xem Chi Tiết

 

Nhiệm Vụ Long Ngũ

Xem Chi Tiết

 

Lập Bang - Khu Vực Bang Hội

-         Tạm Khoá Khu Vực Bang

Xem Chi Tiết

 

Điểm Cống Hiến Bang Hội

Xem Chi Tiết

 

Vòng Quay May Mắn

Xem Chi Tiết

 

Tống Kim –13, 21h -1Acc/Ip - Có Xu

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 4 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Vượt Ải–0h, 10h, 14h, 16h, 18h, 23h

Xem Chi Tiết

 

Boss Tiểu Hk -  (19h30';22h46')

Xem Chi Tiết 

 

Đạo Tặc

Xem Chi Tiết

 

Ép Đq - Hc - Nt - Ab

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 6 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Bí Cảnh - Thiên Bảo Khố - Xu

Xem Chi Tiết

 

Phong Lăng Độ: 9, 15, 22h-1Acc/Ip-Xu

Xem Chi Tiết

 

Vận Tiêu - Xu

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 8 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Hạt HH/HK -12h30’, 12h41,

19h10’, 19h16’

Xem Chi Tiết

 

Ma Cung–12h,18h45-1 Acc/Ip-Xu

Xem Chi Tiết

 

Săn Bắn - 1 Acc/Ip - Tạm Đóng

Xem Chi Tiết

 

Thương Hội - Có Xu

Xem Chi Tiết

 

Tàng Bảo Đồ - Kho Báu Sấm Vương

Xem Chi Tiết

 

Liên Đấu: 20h (2, 4, 6) - 1 Acc/Ip 

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 20 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Hoa Đăng - Mở 7 Ngày Sẽ Tắt

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 30 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Chế Tạo An Bang Hoàn Mỹ

 Xem Chi Tiết

 

Khảm Nạm Thủy Tinh

Xem Chi Tiết

 

Boss Đại 19h30' - Boss Pld 22h45’

Xem Chi Tiết

 

Trùng Luyện Trang Bị Hkmp

Xem Chi Tiết 

 

 

Sau 40 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Viêm Đế - 21h30’

 Xem Chi Tiết

 

Nguyệt Ca Đảo - 22h’

Xem Chi Tiết

 

Chế Tạo Phi Phong

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 60 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Công Thành Chiến – 1 Acc/Ip - Có Xu

Xem Chi Tiết

 

Thần Mã Xuất Thế

Xem Chi Tiết

 

Chế Tạo Ấn

Xem Chi Tiết

 

Mở Chức Năng Ép Trang Bị Tím

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 90 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Đại Hội: 20h - 1 Acc/Ip – Xu

-        tạm khóa

Xem Chi Tiết

Nâng Cấp Phi Phong

Xem Chi Tiết

 

 

Chức Năng khác:

Di Chuyển Map Luyện Công

Xem Chi Tiết

 

Tải Và Cài Game

Xem Chi Tiết

 

Sử Dụng Auto Ingame

Xem Chi Tiết

 

Vòng Sáng

Xem Chi Tiết

 

Điểm Cống Hiến Bang

Xem Chi Tiết

 

Vũ Khí Phát Sáng

Xem Chi Tiết

 

Mặt Nạ Minh Phượng

Xem Chi Tiết

 

Trùng Sinh

Xem Chi Tiết

 

Bảo Hộ VIP

Xem Chi Tiết

 

HKMP ra theo tháng

Xem Chi Tiết