Hướng dẫn

Lộ Trình Hoạt Động SV

13:55 PM [23/02/2024]

Lộ Trình mở khóa hoạt độngSau 3 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Dã Tẩu - Boss Sát Thủ

Xem Chi Tiết

 

Khảm Nạm Thủy Tinh

Xem Chi Tiết

 

Lôi Đài Công Bình Tử

Xem Chi Tiết

 

Nhiệm Vụ Long Ngũ

Xem Chi Tiết

 

Lập Bang - Khu Vực Bang Hội

Xem Chi Tiết

 

Điểm Cống Hiến Bang Hội

Xem Chi Tiết

 

Vòng Quay May Mắn

Xem Chi Tiết

 

Tống Kim –13h, 21h -  1 Acc/Ip - Có Xu

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 4 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Trang Bị Hkmp - Tạm Đóng

Xem Chi Tiết 

 

Vượt Ải – 0h, 10h, 14h, 16h, 18h , 23h

Xem Chi Tiết

 

Boss Tiểu Hk -  (19h30';22h30')

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 5 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Bí Cảnh - Thiên Bảo Khố - Xu

Xem Chi Tiết

 

Phong Lăng Độ:9h, 15h, 22h - 1 Acc/Ip - Xu

Xem Chi Tiết

 

Vận Tiêu - Xu

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 8 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Hạt HH/HK -11h30’, 11h41, 19h10’, 19h21’

Xem Chi Tiết

 

Ma Cung – 12h - 18h45 - 1 Acc/Ip - Xu

Xem Chi Tiết

 

Săn Bắn - 1 Acc/Ip - Tạm Đóng

Xem Chi Tiết

 

Thương Hội - Có Xu

Xem Chi Tiết

 

Tàng Bảo Đồ - Kho Báu Sấm Vương

Xem Chi Tiết

Đại Hội Anh Hùng: 20h - 1 acc/ip - Xu

Xem Chi Tiết

 

Sau 20 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Boss Đại 19h30' - Boss Pld 22h30’

Xem Chi Tiết

 

Ép Đq - Hc - Nt - Ab

Xem Chi Tiết

 

Hoa Đăng - Mở 7 Ngày Sẽ Tắt

Xem Chi Tiết

 

Ép Hkmp Món Thứ 2 - tạm đóng

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 40 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Liên Đấu: 20h (2, 4, 6) - 1 Acc/Ip

Tạm Khóa

Xem Chi Tiết

 Sau 60 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Công Thành Chiến – 1 Acc/Ip - Có Xu

Xem Chi Tiết

 

Thần Mã Xuất Thế - Tạm Đóng

Xem Chi Tiết

 

 

Sau 80 ngày khởi động SV mở khóa hoạt động:

Viêm Đế - 21h30’

Xem Chi Tiết

 

Ép Hkmp Món Thứ 3 - tạm khóa

Xem Chi Tiết

 

 

Chức Năng khác:

Di Chuyển Map Luyện Công

Xem Chi Tiết

 

Tải Và Cài Game

Xem Chi Tiết

 

Sử Dụng Auto Ingame

Xem Chi Tiết