Hướng dẫn

Hướng dẫn Donate

16:18 PM [07/06/2023]

HƯỚNG DẪN DONATE

Hiện tại Võ Lâm Hoàng Kim nhận donate với 2 hình thức:


      Mệnh giá VNĐ         Xu    Khuyến mãi   Tổng nhận   
50.0005005% 525
100.000100010%1.100
200.000200020%2.400
500.000500030%6.500
1.000.00010.00040%14.000
2.000.00020.00050%30.000


Chuyển khoản xong vui lòng gửi Ảnh "LỆNH CHUYỂN THÀNH CÔNG" vào fanpage

Lưu ý: Sau khi donate thành công vui lòng thoát vào lại, xu nằm phía dưới tiền vạn

Kính bút.